Reprezentantka firmy CEMEX nagrodzona w Konkursie „Leading Women Awards”

Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju wyróżniła po raz pierwszy 10 wyjątkowych kobiet w konkursie „Leading Women Awards”. Jedno z przyznanych wyróżnień trafiło w ręce przedstawicielki firmy CEMEX – Marthy Herrery, Dyrektora Zrównoważonego Rozwoju w CEMEX. Wyniki Konkursu zostały ogłoszone 8 marca 2017, w dniu, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet, aby jeszcze bardziej podkreślić rolę kobiet w biznesie. Laureatki Konkursu zostały wybrane przez Komitet składający się z firm członkowskich WBCSD oraz organizacji międzynarodowych tj: Nestle, ITC, Grupa Santander, Unilever, JPMorgan itp.

„Jestem zaszczycona, że otrzymałam to wyróżnienie. Jest ono również zasługą mojego wspaniałego zespołu, który uczestniczył razem ze mną w tej podróży. Wiem, że możliwy jest lepszy świat oraz że możemy zrobić wiele, aby zlikwidować nierówność w nim występujące. Myślę, że warto jest kontynuować tą walkę i nie zapominać w niej o wytrwałości, pokorze, wartościach, współpracy, pasji, wielkich snach i konkretnych działaniach, które prowadzą nas do budowy, przekształcania otaczającego nas świata." – Martha Herrera, Dyrektor Zrównoważonego Rozwoju w CEMEX.

Martha dołączyła do zespołu CEMEX 21 lat temu. Dziś obejmuje stanowisko Dyrektora Zrównoważonego Rozwoju w CEMEX. Podczas swojej kariery prowadziła programy, które zostały docenione i nagrodzone przez znane organizacje międzynarodowe tj. Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizację Państw Amerykańskich (OPA), UN-HABITAT itp. w większości były to programy społeczne mające na celu zminimalizowanie ubóstwa oraz wzmocnienie pozycji kobiet i młodzieży w społeczeństwie. Ponad to Martha jest członkiem ponad 20 rad wykonawczych różnych organizacji społecznych i akademickich na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Przyznając nagrody WBCSD chce podkreślić przywództwo i wyjątkowość kobiet, pracujących w firmach członkowskich i przyczyniających się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Wprowadzony przez Światową Radę Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju konkurs “ Leading Women Awards” jest wkładem w realizację jednego z celów zrównoważonego rozwoju (SDG 5), który ma prowadzić do osiągnięcia równouprawnienia kobiet do 2030 roku.

źródło: www.cemex.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA