Kreator
Budownictwa Roku

— 2019 —

INIEKCJA KRYSTALICZNA® Autorski Park Technologiczny im. dr. inż. Wojciecha Nawrota

ul. Warszawska 28, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, tel. 601 328 233

www.i-k.pl

Iniekcja Krystaliczna® to technologia wytwarzania wtórnej poziomej i  pionowej izolacji przeciwwilgociowej
w  murach zawilgoconych na skutek kapilarnego podciągania wody z gruntu. Iniekcja Krystaliczna® jest oparta
na oryginalnej koncepcji dr. inż. Wojciecha Nawrota, według której warstwa izolacyjna tworzy się w procesie dyfuzji
poprzez samoorganizację nierozpuszczalnych w wodzie kryształów. Utworzona w ten sposób struktura jest podobna
do wąskoszczelinowych pierścieni spotykanych w geologii, tzw. pierścieni Lieseganga. Iniekcję Krystaliczną® można
stosować do izolowania przegród, budowlanych bez względu na ich grubość, stopień zawilgocenia oraz zasolenia.
 

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2019 otrzymał również

Maciej Nawrot, współwłaściciel Iniekcji Krystalicznej® 

Projekt i wykonanie EVIONICA