Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Organizator projektu

Wydawnictwo Polskiej
Izby Inżynierów
Budownictwa Sp. z o.o.

ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa

tel. 22 255 33 40

 

KRS 0000192270 (Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483,
kapitał zakładowy 150 000 zł

Napisz do nas
* pole obowiązkowe

Gdzie jesteśmy?

 

Projekt i wykonanie EVIONICA