Dominik Działak z Grupy KDM o zmianach klimatycznych a działalności przedsiębiorstw

Zachodzące, coraz wyraźniej zauważalne zmiany klimatyczne implikują poszukiwania rozwiązań bardziej przyjaznych dla środowiska. Branża HVAC już dziś ma szerokie spektrum możliwości, jeśli chodzi o projektowanie takich instalacji, dopasowanych do potrzeb świadomych inwestorów i konsumentów.
Staramy się jak najczęściej znajdować zastosowanie dla rozwiązań i urządzeń energooszczędnych (jak energooszczędne systemy ogrzewania oraz chłodzenia), jak również wykorzystywać odnawialne źródła energii, stosując np. pompy ciepła. Projektujemy i wykonujemy optymalizacje energetyczne budynków przemysłowych oraz biurowych, dla których ważnym znakiem jakości są certyfikaty BREEAM i LEED. Uczestniczymy w zadaniach termomodernizacji różnych, czasem trudnych obiektów. Aktualnie pracujemy nad projektem termomodernizacji Centrum Zdrowia Dziecka. W pracach dla niektórych branż ważne jest też wykorzystywanie ciepła odpadowego z urządzeń technologicznych do ogrzewania pomieszczeń.
Proponując inwestorom te rozwiązania, znacznie ograniczamy energochłonność budynków, a zatem wpływamy na mniejszą emisję gazów cieplarnianych.


Wypowiedź Dominika Działaka, prezesa Grupa KDM Sp. z o.o. została zamieszczona w Inżynierze Budownictwa, wydanie 5/2020.

 

Projekt i wykonanie EVIONICA