Kreator Budownictwa Roku

 XIII edycja projektu Kreator Budownictwa Roku

Naszym celem, jako organizatora projektu  jest nagradzanie i promocja firm, które cieszą się uznaniem na rynku budowlanym, a także takich, które dopiero rozwijają skrzydła w tym sektorze. Uhonorowane firmy w projekcie Kreator Budownictwa Roku pozytywnie kontrastują na tle innych i mogą stanowić wzór do naśladowania. Wyróżniamy także osoby, które osiągnęły sukces zawodowy, odznaczają się kunsztem w zarządzaniu i charyzmą, doceniamy ich przedsiębiorczość i kreatywność! W naszym projekcie tytuły Kreator Budownictwa Roku otrzymują również produkty i inwestycje tych firm.

Laureatom naszego projektu zapewniamy nagłośnienie sukcesu firmy, osiągnięć i promocję oferowanych produktów lub inwestycji, z wykorzystaniem dostępnych mediów. Zaliczyć tu można m.in. miesięcznik Inżynier Budownictwa – publikacja, o nakładzie kontrolowanym, dotarcie do ok. 120 000 profesjonalistów z branży, strony internetowe – www.kreatorbudownictwaroku.pl, www.inzynierbudownictwa.pl, www.piib.org.pl, www.izbudujemy.pl, newslettery, aplikacja mobilna, a także liczne media społecznościowe. Laureaci tytułu są też przedstawieni w okolicznościowej publikacji o nazwie „Kreator Budownictwa Roku”.
Jednak clou projektu to gala, podczas której ogłaszani są laureaci tytułu Kreator Budownictwa Roku.
 

Patroni honorowi oraz Partnerzy
edycji Kreator Budownictwa Roku 2023

 

 Organizator Patronat honorowy   Patronat honorowy   Patronat honorowy  
       
Partner Główny  Partner Projektu Partner Projektu Patronat medialny

 

Projekt i wykonanie EVIONICA