Kreator
Budownictwa Roku

— 2014 —

Jerzy Gajewski

prezes zarządu NDI S.A.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014 otrzymała również firma
NDI S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1977-90 doświadczenie zdobywał w Iraku i Kuwejcie m.in. świadcząc usługi w zakresie przygotowania i nadzoru projektów inwestycyjnych. W 1991 roku założył NDI S.A. – spółką dewelopersko-realizacyjną specjalizującą się w organizacji, nadzorze i realizacji inwestycji.
NDI ma w dorobku uczestnictwo w szeregu znaczących inwestycji w Polsce, w tym m.in.: budowa północnego odcinka Autostrady A1 z Gdańska do Torunia, rewitalizacja Centrum Sopotu, Hotele Sheraton, kompleksy biurowo-usługowe dla znaczących instytucji bankowych i ubezpieczeniowych. W zakresie projektów infrastrukturalnych NDI realizuje inwestycje drogowe, kolejowe i tramwajowe. Spółka uzyskała dwukrotnie prestiżowe Diamenty Forbesa.
Jerzy Gajewski posiada bogate doświadczenie w pracy w zarządach i organach nadzorczych spółek kapitałowych.
Był doradcą m.in. prezydenta m. Gdańska, Polskich Kolei Państwowych, przedsiębiorstwa Porty Lotnicze S.A., Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w rządzie Hanny Suchockiej. W 2009 roku otrzymał tytuł „Pracodawcy roku 2008 w Budownictwie”, w 2012 roku tytuł „Top Menedżera Pomorza 2011”. W 2013 roku Jerzy Gajewski został uhonorowany przez Pracodawców Pomorza, największą na Pomorzu organizację zrzeszającą ponad 600 przedsiębiorców, Złotym Oxerem. Nagroda przyznawana jest firmom, które w swojej działalności wychodzą poza utarte schematy i podejmują się wielkich wyzwań biznesowych. W 2013 roku Pracodawcy Rzeczpospolitej uhonorowali prezesa NDI S.A. Jerzego Gajewskiego „Konfederatką 2013”. Według zestawienia TOP 100 Dziennika Bałtyckiego Grupa Kapitałowa NDI S.A. została umieszczona na siódmej pozycji wśród największych firm Pomorza.

Kiedy zakładał Pan firmę, spodziewał się Pan, że NDI będzie realizowała tak znaczące projekty, jak budowa północnego odcinka Autostrady A1 z Gdańska do Torunia, czy rewitalizacja Centrum Sopotu?
Rozwój NDI niezmiernie mnie cieszy. Gdy tworzyłem spółkę w 1991 roku, miałem oczywiście nadzieję, że uda nam się dokonać rzeczy istotnych, zrealizować projekty, które przetrwają na dłużej w świadomości ludzi. Ciężko pracowaliśmy na sukces, byliśmy otwarci na nowe wyzwania, a z każdego projektu staraliśmy się czerpać nową wiedzę i doświadczenie.
Gdy więc udało nam się doprowadzić do realizacji wspomnianych projektów, chociaż czuliśmy, iż ich realizacja jest kolejnym, naturalnym krokiem w rozwoju spółki, to jednak trudno było nie docenić wagi tych projektów. Północny odcinek Autostrady A1 i nowe Centrum Sopotu to rzeczywiście dwa najbardziej znaczące projekty w historii NDI. Były to projekty pionierskie, choćby dlatego, iż obydwa realizowane były w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.Ich realizacja była źródłem rozległej wiedzy i nowych doświadczeń, również z zakresu współpracy z partnerem publicznym. Był to też wstęp do realizacji przez NDI kontraktów w systemie zamówień publicznych, gdyż nasze wcześniejsze doświadczenia koncentrowały się na realizacji projektów prywatnych oraz naszych własnych inwestycji.

NDI, wcielając się w rolę dewelopera, generalnego wykonawcy i inwestora, jest doskonałym przykładem na to, że dywersyfikacja nie wyklucza specjalizacji. Czy jest to wygodna i opłacalna strategia ze względu na sytuacje rynkową i na inne potrzeby dotychczasowych odbiorców?
Od wielu lat staramy się równomiernie rozbudowywać nasz potencjał w oparciu o te trzy funkcje. Możliwość działania w różnych rolach niewątpliwie rozszerza wachlarz naszych możliwości i pozwala nam pracować nad bardzo różnymi i skomplikowanymi projektami. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat mogliśmy dowolnie wybierać te role w zależności w których realizujemy projekty. W 2012 roku podjęliśmy decyzję o próbie pozyskania projektu w branży kolejowej.
Zrealizowaliśmy nasz plan i od tej pory staramy się aktywnie pozyskiwać kolejne kontrakty kolejowe, analizując ich specyfikę pod kątem naszych możliwości organizacyjnych. Projekty infrastrukturalne, w tym kolejowe, wymagają doświadczenia zawodowego i dużej dyscypliny organizacyjnej. Z dumą mogę powiedzieć, że udało nam się stworzyć dobry zespół do realizacji tego typu projektów.
Niezależnie od tego, staramy się rozwijać naszą działalność budowlaną w różnych obszarach rynku, a sektor od specyfi ki projektów i oczekiwań potencjalnych partnerów lub klientów. Elastyczność reagowania na potrzeby klientów jest jedną z przewag konkurencyjnych NDI na trudnym rynku budowlanym i pozytywnie wyróżnia nas na tle innych firm.

NDI od kilku lat obecna jest na rynku kolejowym. Jak udało się Wam z takim impetem przejąć część rynku, który wcześniej był bardzo mocno wyspecjalizowany i oparty na kilku firmach realizujących kontrakty dla PKP?
Nasza obecność na tym rynku to efekt realizacji strategii dywersyfikacji branż, infrastruktury kolejowej jest i będzie dla nas ważnym elementem rozwoju firmy. W 2012 roku podjęliśmy decyzję o próbie pozyskania projektu w branży kolejowej. Zrealizowaliśmy nasz plan i od tej pory staramy się aktywnie pozyskiwać kolejne kontrakty kolejowe, analizując ich specyfikę pod kątem naszych możliwości organizacyjnych.
Projekty infrastrukturalne, w tym kolejowe, wymagają doświadczenia zawodowego i dużej dyscypliny organizacyjnej. Z dumą mogę powiedzieć, że udało nam się stworzyć dobry zespół do realizacji tego typu projektów. Niezależnie od tego, staramy się rozwijać naszą działalność budowlaną w różnych obszarach rynku, a sektor infrastruktury kolejowej jest i będzie dla nas ważnym elementem rozwoju firmy.

Które projekty uważa Pan za strategiczne w historii NDI?
Można powiedzieć, że każdy pierwszy projekt w nowym segmencie rynku lub nowej branży jest dla nas strategiczny i nie zawsze jest to związane z wielkością uzyskanych z niego przychodów. Nasz pierwszy projekt kolejowy był stosunkowo niewielki, ale nauczył nas realizować duże projekty kolejowe i podwyższył nasze kompetencje w tym sektorze. Podobnie było z projektem autostradowym czy później z projektami tramwajowymi. Nasz pierwszy projekt tramwajowy w Katowicach otworzył nam nowy rynek i obecnie NDI jest bardzo istotnym graczem na Śląsku jeśli chodzi o przebudowę i modernizację torów tramwajowych w tym regionie.

W jakich obszarach NDI będzie szczególnie widoczne w najbliższych latach?
Cały czas intensywnie zabiegamy o nowe kontrakty w branżach, w których jesteśmy już obecni, ale interesują nas też nowe branże i rynki. Hydrotechnika to obszar, który postrzegamy jako perspektywiczny. Rozwój portów morskich i terminali jest dla nas także potencjalnym źródłem nowych przedsięwzięć. Ponadto zabiegamy o realizację projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, szczególnie istotny projekt dotyczy budowy spalarni śmieci w Gdańsku. Obecnie uczestniczymy w postępowaniu prekwalifikacyjnym. Równolegle prowadzimy przygotowania do wejścia na rynek budownictwa energetycznego, a także naftowo-gazowego. Nie jest to łatwe, gdyż nie posiadając własnych doświadczeń musimy szukać współpracy w konsorcjach. W tym kontekście bardzo cennym byłoby pozyskanie zlecenia na budowę elektrociepłowni w Olsztynie (w postępowaniu uczestniczymy z Grupą Besix) w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt ten jest niezwykle istotny, ponieważ chcemy być aktywnym realizatorem przedsięwzięć na rynku energetycznym.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014

otrzymała również firma 

NDI S.A.

 ul. Powstańców Warszawy 19

 81-718 Sopot

 tel. 58 771 77 00

 www.ndi.com.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA