Kreator
Budownictwa Roku

— 2012 —

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, tel. 22 561 30 00
www.skanska.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2012 otrzymał również
Krzysztof Andrulewicz, prezes SKANSKA S.A.

Skanska jest jedną z czołowych firm budowlanych w Polsce. Wykonuje obiekty kubaturowe, drogowe, mostowe, kolejowe i hydroinżynieryjne.

Działa także jako deweloper i realizuje projekty w formule PPP. Zatrudnia 7,7 tys. pracowników, a jej przychody za 2011 r. wyniosły 4,8 mld zł. Wśród najważniejszych realizacji firmy są Złote Tarasy w Warszawie, północny odcinek autostrady A1, zbiornik wodny Świnna Poręba, most Milenijny we Wrocławiu oraz port lotniczy w Jasionce koło Rzeszowa. Skanska działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest liderem zielonego budownictwa w Polsce, a także jednym z sygnatariuszy „Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie”, zawartego z inicjatywy siedmiu największych generalnych wykonawców w kraju. Misją porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy na budowach, a celem ograniczenie liczby wypadków w branży.Skanska w Polsce jest częścią Grupy Skanska, jednej z największych firm budowlanych na świecie, zatrudniającej 52 tys. osób w Europie, USA i Ameryce Łacińskiej. W 2011 r. Grupa Skanska wykazała przychody w wysokości 122,5 mld SEK (ok. 60,65 mld zł).

 

Wybrane realizacje

Przebudowany odcinek drogi krajowej nr 4 między Pilznem a Ropczycami. To największy do tej pory projekt Skanska na Podkarpaciu. Wartość prac wyniosła 302 mln zł brutto. W ciągu 34 miesięcy przebudowany został odcinek drogi długości 23 km z sześcioma obiektami mostowymi i 34 przepustami; ekrany akustyczne zostały wykonane na odcinkach o łącznej długości 5 km

 

Budowa terminalu w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka – ukończona w 15 miesięcy. Nowy terminal, czterokrotnie większy od poprzedniego, ma 14 tys. m2 powierzchni użytkowej oraz 90 tys. m3 kubatury. Jego wybudowanie pozwoli potroić liczbę odprawianych pasażerów – do 700 w ciągu godziny i do 1,5 mln rocznie oraz jednocześnie obsługiwać pasażerów z czterech samolotów

 

Północny odcinek autostrady A1 długości 152 km ukończony jesienią 2011 r. Teraz wystarczy nieco ponad godzina, by pokonać trasę między Czerniewicami koło Torunia a Rusocinem koło Gdańska. Jej budowa była realizowana w dwóch etapach od 2006 r. Oba ukończono przed terminem. Zakres prac to m.in. wykonanie 33 mln m3 robót ziemnych, ułożenie 434 tys. m3 betonu oraz 2,9 tys. m3 mieszanek bitumicznych

 

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Skanska wykonała odcinek obwodnicy długości 4,2 km, na którym powstały cztery wiadukty o łącznej długości 285 m. Od początku projektu ściśle współpracowała z pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego i organizacjami proekologicznymi oraz wykonywała liczne prace kompensacyjne na rzecz środowiska

 

Regionalne Centrum Sportu w Kołobrzegu o powierzchni ponad 6 ha. Mieści m.in. stadion piłkarski z pełnowymiarowym boiskiem (68 x 105 m) i dwiema krytymi trybunami dla ponad 3 tys. widzów, boisko treningowe oraz skatepark. Dzięki tej inwestycji Kołobrzeg, jako jedyne miasto w woj. zachodniopomorskim, uzyskało akceptację UEFA na zakwaterowanie drużyny Danii, uczestnika Euro 2012

 

Nowy kompleks dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej z aulą o charakterystycznym kształcie przypominającym kroplę wody. W obiekcie o powierzchni ponad 12 tys. m2 są pomieszczenia administracyjne, sale dydaktyczne i biblioteka.Koszt inwestycji wyniósł ponad 50 mln zł. Zajęła ona pierwsze miejsce w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy na bezpieczną budowę roku 2010 w woj. podkarpackim

 

Budowa zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Jego pojemność całkowita wyniesie 161 mln m3. Ma on chronić przed powodzią dolinę Skawy i Wisły, w tym Kraków. Gotowe są już m.in. zapora i czasza zbiornika. Przygotowywana jest przebudowa drogi krajowej oraz linii kolejowej kolidującej ze zbiornikiem. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2013 r.

 

Miejska oczyszczalnia ścieków w Stalowej Woli. Prace przy jej rozbudowie i modernizacji razem z etapem poświęconym projektowaniu trwały 28 miesięcy. Prowadzono je bez przerywania pracy oczyszczalni. Teraz może ona przyjąć 17,5 tys. m3 ścieków, a jej maksymalna wydajność wynosi około 1,5 tys. m3 ścieków na dobę. Wartość kontraktu to ponad 35 mln zł.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2012 otrzymał również Krzysztof Andrulewicz, prezes SKANSKA S.A.
Projekt i wykonanie EVIONICA