Kreator
Budownictwa Roku

— 2014 —

Capricorn S.A.

Ciernie 11, 58-160 Świebodzice, tel. 74 854 05 16
www.capricorn.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014 otrzymał również
Maciej Dobrowolski, prezes zarządu CAPRICORN S.A.

Motto działania – siła koziorożca

 

Wiedza i doświadczenie
Capricorn jest firmą rodzinną z polskim kapitałem obecną na rynku od ponad 25 lat. Specjalizuje się w produkcji systemów instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, grzejnikowego oraz kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej. W ofercie firmy znajduje się szeroka gama różnorodnych produktów mających zastosowanie w szeroko rozumianym segmencie instalacyjnym (systemy ogrzewania i chłodzenia podłogowego oraz ogrzewania grzejnikowego, łazienkowe wpusty liniowe do odprowadzania wody wewnątrz budynków oraz zewnętrzne systemy odprowadzania wody deszczowej).

Capricorn zarządzany jest w oparciu o elementy japońskiego stylu zarządzania Lean Management z elementami 5S, KANBAN i SMED, co w znacznym stopniu wpływa na zwiększenie wydajności procesów technologicznych na  o szczególnych wydziałach. Wszystkie produkowane przez firmę wyroby, sygnowane logo Capricorn, wytwarzane są zgodnie z europejskimi normami technicznymi i standardami jakościowymi ISO 9001:2009. Realizacja dostaw do kluczowych odbiorców odbywa się w systemie Just in time, co pozwala na minimalizację kosztów magazynowania wyrobów gotowych, ale również zmniejszenie czasu oczekiwania na realizację kluczowych zleceń. Klientami Capricorn są największe sieci hurtowni instalacyjnych i dystrybucyjnych w Polsce oraz w ponad 45 krajach w Europie i na świecie. Największymi partnerami spółki, zaraz po Polsce, są dziś Niemcy i Wielka Brytania. Obecnie 55% produkcji fi rmy stanowi eksport. Pozostałe 45% to sprzedaż na terenie Polski.


Nowa wizja przyszłości
Ostatnie dwa lata były czasem wdrażania nowej technologii do produkcji i montażu rozdzielaczy do ogrzewania i chłodzenia podłogowego Capricorn. Zakupiono m.in. nowoczesne maszyny i urządzenia, które pozwoliły na pełną automatyzację procesów wytwarzania i kontroli pracy rozdzielaczy. Inwestycje te realizowano wykorzystując środki z funduszy unijnych z regionalnego programu operacyjnego „Inwestycje dla przedsiębiorstw”.

Aktualne plany rozwojowe spółki koncentrują się w głównej mierze na rozszerzaniu zakresu oferty produktowej systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, czego wyrazem jest m.in. wdrożenie do produkcji seryjnej własnej, pięciowarstwowej rury PERT EVOH PERT do systemów grzewczych. By zapewnić najwyższą jakość wytwarzanych rur, stanowiących jeden z najważniejszych po rozdzielaczach, elementów systemów ogrzewania podłogowego, zakupiono również urządzenia badawcze pozwalające na przeprowadzanie testów wytrzymałości rury (według europejskich norm jakości ISO 1167), jak również urządzenie do testów jakościowych tworzywa stosowanego do produkcji rury (według europejskiej normy jakości ISO 1133).

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014 otrzymał również Maciej Dobrowolski, prezes zarządu CAPRICORN S.A.

 

Projekt i wykonanie EVIONICA