Kreator
Budownictwa Roku

— 2014 —

Cemex Polska Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. 22 571 41 00
www.cemex.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014 otrzymał również
Rafał Gajewski, wiceprezes, dyrektor pionu betonu i kruszyw


CEMEX należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu, CEMEX stosuje międzynarodowe uznane standardy produkcji i zarządzania dostarczając na rynek polski materiały budowlane najwyższej jakości. W swoich trzech zakładach cementowych, ponad czterdziestu wytwórniach betonu, ośmiu kopalniach kruszyw oraz w biurze głównym w Warszawie, firma zatrudnia blisko 1200 osób.
 

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość
Fundacja powstała z myślą o lokalnych inicjatywach, których działania ukierunkowane są na wsparcie i kształtowanie edukacji, sportu, kultury, ekologii i szeroko rozumianych programów obywatelskich. Jej najważniejszymi filarami są organizowany raz do roku Konkurs Grantowy, w którym może wziąć udział każda organizacja działająca na terenie, gdzie firma CEMEX prowadzi swoją działalność oraz funkcjonujący od 2011 roku Program Wolontariatu Pracowniczego. Od 2009 roku wspólnie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i jednostkami oświatowymi zrealizowano 154 wyjątkowe projekty, a kolejne 58 pomysłów zrealizowano wraz z partnerami społecznymi Wolontariusze CEMEX.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014 otrzymał również Rafał Gajewski, wiceprezes, dyrektor pionu betonu i kruszyw

 

Projekt i wykonanie EVIONICA