Kreator
Budownictwa Roku

— 2013 —

WARBUD S.A.

Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, tel. 22 567 60 00
www.warbud.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2013 otrzymał również
Jerzy Werle, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny WARBUD S.A.

Warbud S.A. należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Spółka działa na rynku od 20 lat. W tym czasie zrealizowała ponad 400 obiektów z zakresu budownictwa kubaturowego, przemysłowego, ekologicznego, specjalistycznego i inżynierskiego.

Warbud cieszy się uznaniem środowiska branżowego i zbiera wysokie oceny za osiągnięcia w budownictwie. To firma przyjazna pracownikom i atrakcyjny pracodawca w polskim sektorze budowlanym, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i wy-różnienia. Obecnie zatrudnia ponad 1000 pracowników.
Wiodącym udziałowcem spółki jest VINCI Construction – francuski potentat w dziedzinie budownictwa i robót publicznych należący do jednego z największych na świecie koncernów w sektorze budownictwa i usług powiązanych – Grupa VINCI.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2013 otrzymał również Jerzy Werle, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny WARBUD S.A.
Projekt i wykonanie EVIONICA