Kreator
Budownictwa Roku

— 2013 —

WEBAC Sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 646, 03-994 Warszawa, tel. 22 672 04 76
www.webac.pl

WEBAC jest znaną na całym świecie marką produktów wysokiej jakości przeznaczonych do ochrony, renowacji i napraw budowli, w tym niewielkich obiektów, jak również mostów, tuneli oraz zapór wodnych. Ważnym elementem filozofii firmy było i jest oferowanie produktów o znakomitym zastosowaniu w praktyce, bezpiecznych oraz jednocześnie skutecznych. Jej credo to zadowolenie klienta.

 

 

30 lat doświadczenia i sukcesów

Firma WEBAC Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie Budowlana Firma Roku 2012 w kategorii Producent Materiałów Budowlanych. Za system zarządzania w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży produktów chemii budowlanej została wyróżniona znakiem zintegrowanego systemu zarządzania jakością DIN EN ISO 9001:2008. Spółka wdrożyła i stosuje profesjonalne standardy w prowadzonej działalności, czego potwierdzeniem jest Certyfikat Wiarygodności Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Firma.

WEBAC to rodzinna, międzynarodowa firma, która od ponad 30 lat zajmuje się przygotowaniem technologicznym, produkcją i dystrybucją środków do przeciwwodnych uszczelnień budowli i naprawy betonu. Jej założycielami są Franz-Josef Schencking i Gudrun Schencking. WEBAC ze swoimi produktami jest obecny na rynkach ponad 60 krajów na wszystkich kontynentach. W Polsce firma działa od roku 1992. Oddział w Warszawie wypracował solidną i stabilną pozycję w trudnym segmencie rynku chemii budowlanej.


Firma bardzo poważnie podchodzi do roli producenta. Od lat szkoli młodą kadrę, przygotowując ją do profesjonalnych zadań i życia zawodowego.
 

Produkty WEBAC stosowane są do:

 • naprawy rys

 • uszczelniania budowli

 • uszczelniania przerw roboczych i dylatacji

 • uszczelnień w budownictwie podziemnym

 • naprawy kanałów

 • uszczelnień i zabezpieczeń powierzchniowych

 • stabilizacji gruntów

 • wzmocnień budowli.

 

Kwestie związane z ochroną środowiska uwzględnia już na etapie rozwijania koncepcji produktów. Stale współpracuje z klientami, planistami oraz instytutami badawczymi opracowując innowacyjne produkty i technologie będące rozwiązaniem nawet bardzo trudnych problemów. Odpowiedzialnie i zgodnie z wymogami ochrony środowiska dobiera surowce do produkcji oraz przestrzega procedur związanych z recyklingiem. Pracownicy działu badawczo-rozwojowego firmy współtworzą nowe kierunki oraz trendy w obszarze współczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych. Wszystkie produkty WEBAC otrzymały pozytywne oceny higieniczne PZH, część uzyskała Aprobaty Techniczne ITB, a niektóre zdobyły znak CE zgodny z normami europejskimi. Podstawą sukcesu firmy jest koncepcja materiałowa i technologia spełniająca oczekiwania klientów. Produkty o bardzo dobrych właściwościach, w połączeniu z kompetentnym doradztwem serwisu, dają klientom pełne bezpieczeństwo i pewność na etapie wykonawstwa.


WEBAC rozwija się z optymizmem patrząc w przyszłość. W 30. rocznicę założenia firmy do użytku oddane zostało nowe centrum logistyczne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1 koło Hamburga. Stąd organizowane są dostawy produktów do magazynów regionalnych w Niemczech i partnerów w innych krajach. Ciągłość produkcji i krótkie terminy dostaw są elementem wysokich standardów, które spółka spełnia. Firma aktywnie i twórczo wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom, stale poszerzając swoją ofertę. W centrum szkoleniowym prowadzi teoretyczne i praktyczne seminaria dla projektantów, kadry technicznej, a także wykonawców z obszaru zabezpieczeń i napraw budowli, przedstawiając szeroką gamę możliwości wykorzystania oferowanych produktów oraz technologii.

Firma wdraża rozwiązania uzasadnione zarówno względami praktycznymi, jak i ekonomicznymi. Innowacyjne produkty WEBAC stosowane są wszędzie tam, gdzie występują najwyższe wymagania odnośnie trwałości i bezpieczeństwa technicznego oraz higienicznego.

 

W swojej ofercie WEBAC ma m.in.:
 • spienialne żywice poliuretanowe
 • żywice poliuretanowe o stałej objętości
 • żele akrylowe
 • epoksydowe żywice iniekcyjne
 • nowe konstrukcyjne żywice poliuretanowe
 • epoksydowe żywice do zastosowań ekstremalnych
 • węże iniekcyjne
 • sznury i taśmy dylatacyjne
 • uszczelnienia bentonitowe
 • gumy pęczniejące
 • dyfuzyjne powłoki bitumiczno-akrylowe
 • pompy iniekcyjne, iniektory i osprzęt.

 

Spienialne żywice poliuretanowe
Grupa produktów do iniekcyjnego, szybkiego, czasowego zatrzymania przecieków wody napierającej oraz wypełniania rys, pustek, szczelin w podłożach mineralnych. Dwuskładnikowe żywice PU bez rozpuszczalników organicznych. Środki spienialne zwiększające objętość od 15 do 40 razy w czasie ok. 8–20 sekund od kontaktu z wodą. Po spienieniu uzyskują sztywną lub elastyczną postać o drobnej strukturze porów.

 

 


Żywice poliuretanowe o stałej objętości
Produkty bezrozpuszczalnikowe o niskiej lepkości (od 45 do około 200 mPa•s), do iniekcyjnego trwałego uszczelniania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych, murów ceglanych, kamiennych, mieszanych, betonów. Po związaniu mają postać elastyczną lub sztywną. Dopuszczone są do kontaktu z wodą pitną. Charakteryzuje je długi, bezpieczny czas przerabiania, bardzo dobra penetracyjność, możliwość stosowania w środowisku suchym, mokrym i w obecności wody, a także wysoka odporność chemiczna oraz przyczepność do różnego rodzaju podłoży budowlanych.

Żele akrylowe
Nowoczesne produkty o bardzo niskiej lepkości i wysokiej elastyczności. Zalecane do obiektów przykrytych ziemią i budowli podziemnych. Nowe modyfikacje żeli akrylowych WEBAC (Bsea l) cechuje trwałość i elastyczności niezależnie od zmiennych warunków otoczenia, a także wysoka stabilność kształtu, odkształcalność sprężysta, wytrzymałość oraz dobre przyleganie do podłoży mineralnych. Stosuje się je do izolacji pionowej konstrukcji od strony gruntu (iniekcja kurtynowa) lub wysycenia struktury przegrody budowlanej (iniekcja strukturalna). Zmodyfikowane polimerowo żele akrylowe bardzo dobrze nadają się do uszczelnień dylatacji, uszkodzonych taśm lub folii w obszarze mającym kontakt z gruntem: w tunelach, mostach, kanałach, szybach windowych i piwnicach.

Epoksydowe żywice iniekcyjne, nowe konstrukcyjne żywice poliuretanowe
Stosowane są do napraw konstrukcyjnych i iniekcji „siłowych”. W celu uciąglenia zarysowań i spękań w sposób przenoszący naprężenia wykorzystywano dotychczas żywice epoksydowe (WEBAC 4110, WEBAC 4120, WEBAC 4170). Nowe produkty – poliuretanowe żywice iniekcyjne o właściwościach żywic konstrukcjach (WEBAC 1610, WEBAC 1660) istotnie poszerzają możliwość bezpiecznych zastosowań w trudnych warunkach wilgotnościowych i temperaturowych.


Epoksydowe żywice do zastosowań ekstremalnych
Podłoża krytyczne – mokre i zaolejone – zawsze stanowią poważną, często nie przekraczalną barierą, w przypadku powierzchniowych napraw podłoży mineralnych. Nowa generacja produktów – epoksydowe żywice (WEBAC 4270, WEBAC 4270T, WEBAC 4170, WEBAC 4515, WEBAC 4180) o specyficznych właściwościach m.in. wiążących bezemulsyjnie wodę i cząsteczki tłuszczy, umożliwiających stosowanie w niskich temperaturach, o bardzo niskiej lepkości (15 mPa•s), otwierają nowe możliwości szybkich, skutecznych i trwałych naprawach w budownictwie.

Węże iniekcyjne, sznury i taśmy dylatacyjne, uszczelnienia bentonitowe, gumy pęczniejące
Już wiele lat wcześniej nowoczesny wąż iniekcyjny WEBAC typ AB – bez otuliny zewnętrznej – stanowił olbrzymi postęp w efektywności tego nowoczesnego systemu uszczelniania przerw roboczych. Oferowane aktualnie gumy pęczniejące o różnych przekrojach, sznury bentonitowe, taśmy i sznury dylatacyjne czynią ofertę z tego obszaru kompletną i skuteczną. Zaletą tej grupy produktów jest łatwość stosowania.

Dyfuzyjne powłoki bitumiczno-akrylowe
Specjalistyczne produkty WEBAC – w tym dyspersja bitumiczno-akrylowa WEBAC 5611 – są znakomite i spełniają wszystkie wymogi nowoczesnej hydroizloacji fundamentów oraz elementów konstrukcji przykrytych gruntem. Dyspersję bitumiczno-akrylową cechuje bardzo wysoka elastyczność (160% rozciągnięcia przy zerwaniu), niepalność, dyfuzyjność, odporność chemiczna, przyczepność do wielu podłoży budowlanych (możliwość stosowania na podłoża suche i wilgotne). Niskie zużycie materiału – warstwa grubości 1 mm wytrzymuje ciśnienie 7 bar wody napierającej oraz do 3 bar parcia negatywnego. Materiał jest odporny na media o pH > 7, znakomicie nadaje się zatem do uszczelnień tarasów, fundamentów, szamb, gnojowic i oczyszczalni ścieków.

Pompy iniekcyjne, iniektory i osprzęt
Do wykonania uszczelnień iniekcyjnych potrzebne są proste, ręczne prasy iniekcyjne, standardowe 1-komponentowe, membranowe i tłokowe pompy iniekcyjne oraz bardziej zaawansowane dwukomponentowe, pompy tłokowo-pneumatyczne. Stosuje się iniektory śrubowe, z metalowym korpusem i sprężanym elementem gumowym o średnicach 8, 10 lub 13 mm. Nowością są iniektory „jednodniowe” z podwójnym zaworem zwrotnym. Coraz częściej wykorzystuje się iniektory plastikowe o różnych długościach i średnicach.
Do wykonania iniekcji kurtynowych używa się lance iniekcyjne. Specjalistyczny osprzęt czyni prace iniekcyjne bezpiecznymi, przewidywalnymi i ekonomicznymi.

 

Wybrane obiekty, w których wykorzystano rozwiązania materiałowe i technologiczne WEBAC:

 • Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

 • Dom handlowy Wolf Bracka w Warszawie

 • Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

 • Galeria Refektarz w Kartuzach

 • stadion piłkarski PGE Arena Gdańsk

 • Stadion Narodowy w Warszawie

 • Węzeł Łopuszańska w Warszawie

 • Filtry Warszawskie

 • Metro Warszawskie

 • Plac Grunwaldzki we Wrocławiu

Projekt i wykonanie EVIONICA