Kreator
Budownictwa Roku

— 2015 —

Jerzy Błażeczek

prezes zarządu BWL Projekt Sp. z o.o.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015
otrzymała również firma
BWL-Projekt Sp. z o.o.

Magister inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej – specjalizacja konstrukcje budowlane i inżynierskie. Uprawnienia projektowe posiada od 1979 roku.
W latach 70. pracował w Miejskim Biurze Projektów Warcent. Uczestniczył w zespole projektowym tworzącym koncepcję pierwszych dwóch wysokich budynków w Warszawie – Elektrim (obecnie Oxford Tower) i Mariott (obecnie Centrum LIM). Koncepcja konstrukcji pierwszego z nich była przedmiotem nagrodzonej pracy dyplomowej w konkursie Dyplom dla Warszawy.
Od 1979 roku przez całe lata osiemdziesiąte pracował w BPBB Miastoprojekt-Budopol jako kierownik zespołu projektowego i główny projektant konstrukcji. Był głównym projektantem Hotelu Inturist w Kijowie realizowanego w latach 1985–1987.
Od 1990 do 1996 roku pełnił funkcję kierownika Pracowni Konstrukcyjnej i głównego projektanta konstrukcji w SAP-Projekt Sp. z o.o.

W 1996 roku rozpoczął samodzielną działalność projektową – Pracownia Projektowa Jerzy Błażeczek, która w wyniku rozwoju przekształciła się w BWL-Projekt Sp. z o.o. Jest jej głównym udziałowcem, projektantem i prezesem zarządu.


Jest autorem i współautorem projektów konstrukcji wielu prestiżowych obiektów, takich jak:

  • kamienica hr. Edwarda Raczyńskiego z funkcją biurową z usługową, Warszawa – przebudowa, nadbudowa w części oficyny północnej i rozbudowa
  • budynek mieszkalno-usługowy Cosmopolitan, Warszawa
  • centrum usługowo-handlowe Supersam, Katowice
  • Port Lotniczy im. F. Chopina, Warszawa – modernizacja strefy T1 wraz z jej pełną integracją ze strefą T2 kompleksu terminala międzynarodowego (współautor J. Andrzejewski)
  • budynek biurowy Equator II, Warszawa (współautor J. Andrzejewski)
  • zespół apartamentowy z częścią usługowo-handlową Sea Towers, Gdynia (współautor J. Andrzejewski)
  • zespół biurowo-usługowy RONDO 1 – budynek A i B, Warszawa
  • Kamienica pod Gryfami, Warszawa – modernizacja.

 


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 

otrzymała również firma BWL-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pęcicka 9, 01-688 Warszawa
tel. 22 832 21 35 (36), faks 22 833 62 77
www.bwl-projekt.pl

 

Projekt i wykonanie EVIONICA