Kreator
Budownictwa Roku

— 2016 —

Piotr Tytz

dyrektor generalny Soletanche Polska Sp. z o.o.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymała również firma
Soletanche Polska Sp. z o.o.

Od zawsze związany z branżą budowlaną. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej o specjalizacji technologia i organizacja budownictwa oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Fundacji Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Posiada uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie zdobywał, pracując jako majster budowy i dyrektor techniczny. Od 1999 roku związany z firmą Soletanche Polska, początkowo był dyrektorem do spraw produkcji, a w 2001 roku został dyrektorem generalnym.

Wiedza i profesjonalizm

Firma rozpoczęła działalność 20 lat temu, zajmowała się głównie fundamentowaniem. Zakres działalności rozszerzył się. Jakie usługi świadczone są przez Soletanche?
Soletanche rozpoczęła działalność na polskim rynku budowlanym od wprowadzenia do prac z zakresu fundamentowania specjalnego i budownictwa podziemnego jakości, technologii i poziomu bezpieczeństwa uznawanych za standard na rynkach zachodnich.
Wykonywane przez nas obudowy głębokich wykopów w technologii ścian szczelinowych w systemie o podwyższonej szczelności umożliwiły udział przy realizacjach takich zadań, jak stacje pierwszej linii metra i Złote Tarasy w Warszawie. Pale wielkośrednicowe i ekrany ograniczające filtrację wody były wykorzystywane przy wielu projektach przemysłowych, kubaturowych i hydrotechnicznych.
Wraz z rosnącymi wymaganiami klientów oraz rozwojem technologii wzbogacamy naszą ofertę, a poziom projektowania i jakość wykonawstwa rosną z każda realizacją. Wprowadziliśmy kolejne metody posadowienia, takie jak pale przemieszczeniowe Screwsol – będące autorską technologią Grupy Soletanche Bachy – metody mieszania wgłębnego gruntu, mikropale oraz jet grouting. Główna oferta nadal dotyczy budownictwa podziemnego, a więc obudowy głębokich wykopów, ale rozszerzona została o realizacje z zakresu obudów berlińskich, palisad oraz ścian bielskich, co odpowiada zróżnicowanym wymaganiom stawianym przed nami na dzisiejszym rynku. 20 lat temu rozpoczynaliśmy jako podwykonawca wąskiego zakresu prac budowlanych. Dziś mamy za sobą realizacje całościowych konstrukcji, np. węzeł „Lotnisko” wraz z tunelem i tzw. wanną szczelną w ciągu trasy S2, część podziemna biurowca przy ulicy Prostej w Warszawie oraz wiadukt w Płocku.

W jakim kierunku zmierza oferta firmy?
Naturalnym krokiem w przyszłość jest wykorzystanie naszego potencjału i doświadczenia, by oferować naszym klientom kompleksowe rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Rozwijamy dział projektowy oraz wykonawczy w kierunku realizacji inwestycji od etapu programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji projektowej do odbioru robót budowlanych. Obecnie kontraktujemy zlecenia jako generalny wykonawca w zakresie budownictwa podziemnego. Kontynuacją tej polityki jest wprowadzanie na rynek polski zintegrowanych systemów dotyczących budowy wolnostojących parkingów podziemnych oraz podziemnych zbiorników wód opadowych, chroniących miasta przed zalaniem w wyniku ulewnych deszczy.

Który z sektorów działalności w ostatnim czasie rozwijany jest najintensywniej?
Od początku istnienia Soletanche jest najbardziej związana z rynkiem prywatnych inwestycji kubaturowych, takich jak obiekty biurowe, mieszkalne oraz handlowe. W związku z rozwojem infrastruktury transportowej i środkami unijnymi przeznaczonymi na te cele w ostatnich latach wzrósł udział naszych prac związanych z fundamentowaniem specjalnym obiektów inżynierskich na głównych liniach kolejowych i drogowych.
Wzrosła także świadomość i możliwość finansowania kontraktów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej głównych rzek.

 

 

 

 

 

Kto jest głównym odbiorcą Państwa usług?
Oferta prowadzonych przez nas prac dotyczy każdego sektora rynku budowlanego, a co za tym idzie profil naszych klientów jest zróżnicowany. Obecnie realizujemy prace na stacji metra w Warszawie i drodze S19 dla klienta państwowego, szereg realizacji dla klientów prywatnych – od liderów rynku deweloperskiego do lokalnych inwestorów – pragnących stworzyć nowoczesne i funkcjonalne obiekty. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie na rynku budownictwa przemysłowego i energetycznego, czego efektem były realizacje z zakresu fundamentowania dla EC Siekierki, Elektrowni Opole oraz farmy wiatrowej w gminie Wicko koło Łeby.

W 1999 r. objął Pan stanowisko dyrektora generalnego. Pana działania pozwoliły firmie uzyskać jedną z najlepszych pozycji na rynku polskim. Jakie działania są dla Pana priorytetowe w podtrzymywaniu tej pozycji?
Sukces, który osiągnęliśmy, jest wynikiem zaangażowania, wiedzy i profesjonalizmu całego zespołu. Doświadczenie pokazuje, że rozwój kompetencji naszego zespołu wraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii jest receptą na zbudowanie solidnej i cenionej marki, jaką jest Soletanche. Głównym zadaniem dyrektora generalnego jest stawianie przed swoimi pracownikami wymagających i realnych celów, pobudzających do działania i zwiększania kompetencji oraz stworzenie warunków do ich osiągnięcia.

Jak ocenia Pan poziom usług budownictwa podziemnego i specjalistycznego na rynku polskim?
Wymagania rynku są wysokie i to one bezpośrednio determinują poziom oferowanych usług. Różnice między firmami specjalistycznymi nie są już tak duże, jak dwadzieścia lat temu. Wyraźną różnicę widać w poziomie bezpieczeństwa na budowach, który przekłada się na zminimalizowanie liczby wypadków. Wydłużone okresy gwarancyjne pozytywnie wpływają na jakość wykonywanych prac i wizerunek firmy jako wiarygodnego partnera. Także dostępność specjalistycznego sprzętu przestała być problemem.
Wszystkie te elementy sprawiają, że tak trudno utrzymać pozycję w czołówce wykonawców na rynku wśród przedsiębiorstw o rodowodzie polskim, włoskim, francuskim czy niemieckim. Tym bardziej cieszy fakt, że Soletanche od 20 lat wykazuje stały wzrost poziomu swoich usług projektowych i wykonawczych, a przy tym pozostaje konkurencyjna pod względem finansowym.

 


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016

otrzymała również firma 

Soletanche Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa
tel. 22 639 74 11
www.soletanche.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA