Kreator
Budownictwa Roku

— 2016 —

Vistal Gdynia S.A.

ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, tel. 58 783 37 04
www.vistal.pl

Vistal Gdynia S.A. to wiodący na polskim rynku producent specjalistycznych, wielkogabarytowych konstrukcji stalowych najwyższej jakości, zajmujący się także ich montażem. W tym roku mija 25 lat działalności, w trakcie których z niewielkiej firmy powstała polska Grupa Kapitałowa realizująca prestiżowe kontrakty w Polsce i na rynkach zagranicznych. Obecnie dla Grupy pracuje około 1500 osób. Od stycznia 2014 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Gwarancja solidnego wykonania

„Dzięki unikalnemu know-how, odpowiednim możliwościom technologicznym oraz znakomitym fachowcom jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom inżynierskim. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem produkcyjnym. Obecnie intensywnie pracujemy nad rozwojem generalnego wykonawstwa, uczestnicząc w projektach drogowych i kolejowych. Chcemy rozbudować nasze kompetencje w tej formule, a następnie przenieść je na rynki zagraniczne. Portfel zamówień na koniec I półrocza wynosił 402 mln zł. Mamy więc dobrą bazę do osiągania przez Grupę solidnych wyników” – Ryszard Matyka, prezes zarządu Vistal Gdynia S.A.

Realizacje
Dzięki zbudowanemu potencjałowi produkcyjnemu Grupa Vistal ma na swoim koncie wiele ciekawych i skomplikowanych technologicznie konstrukcji stalowych w sektorze infrastruktury drogowej, marine&offshore, w tym infrastruktury portowej oraz w sektorze budownictwa specjalistycznego. Wymienić tutaj należy: rozsuwaną kładkę w centrum Kopenhagi nad kanałem Inderhavnen łączącą dwie części duńskiej stolicy, most w regionie norweskich fiordów – Gryllefjord w miejscowości Senja, mosty w Szwecji, Norwegii, Niemczech, Danii czy na Wyspach Owczych, a także most Gdański i Północny w Warszawie, wieżę spalania gazów dla platformy EldFisk na Morzu Północnym, scrubbery dla największych statków pasażerskich na świecie oraz specjalistyczne jednostki pływające.
Poza segmentem infrastruktury drogowej, w ramach którego Grupa zrealizowała aż 250 obiektów mostowych, spółka dynamicznie rozwija segment marine&offshore. Obecnie realizuje prace przy jednym z największych na świecie projektów w obszarze oil&gas – platformie Statoil na polu Johan Sverdrup, na norweskim szelfie Morza Północnego – budując elementy modułu wiertniczego. W ramach tego segmentu wykonuje coraz większą ilość kontraktów w obszarze infrastruktury portowej, np. konstrukcje stalowe dźwigów eksportowane do USA oraz remonty jednostek pływających. W segmencie budownictwa specjalistycznego Grupa zwiększa aktywność w obszarze budownictwa kubaturowego, realizując m.in. konstrukcje stalowe dla hoteli modułowych, obiektów hydrotechnicznych, przemysłowych czy handlowych.

Inwestycje i unikalna hala w basenie Morza Bałtyckiego  
W 2008 r. Grupa wdrożyła wieloletni program inwestycyjny. Jego efektem jest wybudowanie na terenie gdyńskiego portu nowej wytwórni firmy na Nabrzeżu Indyjskim. Umożliwiło to produkcję bardziej zaawansowanych technologicznie, wielkogabarytowych konstrukcji, głównie eksportowych. Dzisiejsza pozycja firmy to efekt podążania przemyślaną ścieżką rozwoju, zgodnie z długofalową strategią. W tym roku,  poza inwestycjami odtworzeniowymi, najważniejszym projektem była modernizacja zakładu w Czarnej Białostockiej i uruchomienie na jego terenie nowej hali produkcyjnej o pow. 1500 m², która zwiększa moce przerobowe zakładu o 50%. Rozbudowany zakład ma pomóc Grupie w rozwoju sprzedaży w segmencie budownictwo oraz segmencie energetycznym. W nowej hali wytwarzane będą półprodukty stalowe do dalszej produkcji, zarówno na potrzeby Grupy Vistal, jak i firm zewnętrznych.

Sprzedaż polska i zagraniczna  
Grupa Vistal dzięki wieloletniej, konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, specjalizacji, dywersyfikacji produktowej i geograficznej systematycznie zwiększa skalę działalności. W okresie ostatnich 5 lat podwojone zostały przychody. W 2015 roku wyniosły one 410,3 mln zł, podczas gdy w 2010 roku było to 197,5 mln zł.
Od kilku lat Vistal wykorzystuje dobrą koniunkturę w Polsce oraz na rynkach zagranicznych, szczególnie w Skandynawii. W 2015 roku sprzedaż zagraniczna stanowiła 53% przychodów Grupy, co oznacza, że wzrosła o 10 p.p. w stosunku do ubiegłego roku. W sumie przychody wypracowane na rynkach zagranicznych w 2015 roku były wyższe o 58%.
Najważniejszy dla Grupy Vistal jest rynek skandynawski. W Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii spółka zrealizowała w minionym roku ponad 45% sprzedaży ogółem i ponad 85% sprzedaży zagranicznej.

Generalne wykonawstwo  
Kompetencje zdobyte zarówno dzięki produkcji, jak i montażowi wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, zwłaszcza w sektorze infrastruktury, umożliwiły Grupie Vistal rozbudowę portfela usług o generalne wykonawstwo w obszarze infrastruktury kolejowej i drogowej. Działalność ta prowadzona jest poprzez spółkę zależną Vistal Infrastructure. Jako generalny wykonawca Vistal ma w swoim portfolio kilka dużych projektów: przebudowę na zlecenie PKP PLK mostu kolejowego na Warcie w Poznaniu, budowę obwodnicy Skawiny, przebudowę estakady w ciągu drogi krajowej nr 22 koło Elbląga dla GDDKiA o/Olsztyn. Grupa rozpoczęła także realizację mostu zwodzonego prowadzącego na Wyspę Sobieszewską w Gdańsku oraz remont mostu Cłowego na rzece Odrze w Szczecinie. Grupa planuje także rozwój działalności w formule generalnego wykonawcy w Skandynawii.

 

Projekt i wykonanie EVIONICA