Kreator
Budownictwa Roku

— 2016 —

Doka Polska Sp. z o.o.

ul. Bankowa 32, 05-220 Zielonka, tel. 22 771 08 00
www.doka.pl

Wdrażanie nowoczesnych systemów deskowań, kompleksowa oferta i wsparcie podczas realizacji inwestycji w różnych sektorach budownictwa stanowią główne obszary działalności przedsiębiorstwa. Szeroki wachlarz usług dotyczy przede wszystkim projektowania systemów deskowań, montażu deskowań i rusztowań, doboru optymalnych rozwiązań deskowania ścian, słupów i stropów. Firma opracowuje również rozwiązania i technologie deskowań oraz prace inżynieryjne związane z budową mostów, budową tuneli, elektrowni oraz budynków wysokich.

Gotowi na przekraczanie kolejnych granic

W ciągu 20 lat działalności zbudowali Państwo silną i stabilną markę. 
Doka Polska należy do Doka Group, eksperta w dziedzinie techniki deskowań, który odnotował w tym roku dwunastoprocentowy wzrost zysku z działalności operacyjnej. Osiągnięcie tak imponującego wyniku było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji skutecznego modelu biznesowego, w oparciu o który firma od lat 50. ubiegłego wieku opracowuje, produkuje i dystrybuuje komponenty oraz deskowania systemowe i specjalne. Przedsiębiorstwo sprzedaje i dzierżawi (ok. 50%) swoje produkty w 70 krajach na całym świecie. Coraz więcej firm budowlanych decyduje się na realizację projektów poza rodzimym rynkiem. Jest zatem bardzo ważne, aby posiadać na miejscu partnera, który będzie w stanie dostarczyć w ustalonym terminie materiał deskowaniowy o dobrej jakości i w wystarczającej ilości. W Europie Środkowej, gdzie cała branża znajduje się obecnie pod dużą presją cenową, a gospodarka rozwija się w umiarkowanym tempie, Doka odnotowuje wzrost dzięki ugruntowanej od dziesięcioleci pozycji najlepszego gracza na tym rynku. Istotnymi czynnikami sukcesu są w tym przypadku między innymi: rozbudowana sieć dystrybucyjna, długoletnie relacje z klientami oraz produkty dopasowane do wymagań rynkowych. Doka jest silną, stabilną marką. Od 20 lat z powodzeniem przenosi swoje doświadczenie także 
na polski rynek. 

Piszą Państwo o sobie: „Nieustanny rozwój to nasza druga natura”. Jakie nowe rozwiązania i produkty zostały w ostatnim czasie zaproponowane klientom? 
Na przestrzeni kilku ostatnich lat wprowadziliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań. Naszym nadrzędnym celem, który stanowi także decydujące kryterium przewagi nad konkurencją, jest opracowywanie produktów i rozwiązań dopasowanych do wymagań rynku. Konieczność osiągnięcia jak najwyższej efektywności na placu budowy obowiązuje w każdym regionie i we wszystkich sektorach budownictwa. Istotnym czynnikiem w naszej działalności jest czas. Wprowadziliśmy na rynek produkty, które są niemalże bezkonkurencyjne, jeżeli chodzi o szybkość i opłacalność ich zastosowania. To niezwykle ważne, jeśli nie chcemy przekroczyć budżetu danego projektu lub wręcz zamierzamy obniżyć koszty jego realizacji. Przykładem jest dostarczone w 2015 roku deskowanie ścienne Framax Xlife plus. Rewolucyjny, obsługiwany jednostronnie system ściągów do deskowania Framax Xlife plus, bez konieczności zastosowania części zużywających się, zapewnia osiągnięcie jeszcze szybszego tempa prac. Innym przykładem jest system Dokadek 30 – deskowanie stropowe, które spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące efektywności i bezpieczeństwa dzięki możliwości łatwej i szybkiej obsługi z poziomu podłoża. 
Inny ważny trend zmierza w kierunku cyfryzacji na placu budowy. W 2015 roku przeznaczyliśmy znaczące nakłady na rozwój rozwiązań z tej dziedziny. System Concremote to produkt, który za pośrednictwem czujników dokonuje pomiaru wytrzymałości i temperatury betonu oraz udostępnia osobie odpowiedzialnej na placu budowy informację o dokładnym terminie rozdeskowania. To rewolucyjne rozwiązanie jest przykładem umiejętnego połączenia dwóch wyżej wspomnianych trendów, tj. efektywności i cyfryzacji. Obecnie działamy na wielu płaszczyznach w celu opracowania przyszłościowych metod budowlanych, a także inwestujemy w aplikacje cyfrowe oraz pracujemy nad stworzeniem standardów BIM dla technologii deskowań. 

Każda z inwestycji jest inna i przebiega według swojego planu. W którym momencie wchodzą rozwiązania firmy Doka?
Przy obecnych warunkach rynkowych i silnej konkurencji cenowej, ale także coraz większych potrzebach zastosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz najlepszej jakości systemów, kluczową rolę odgrywa pomysł. Mamy to na uwadze i staramy się być obecni już w pierwszej fazie, czyli przy opracowaniu oferty przetargowej. Kreatywne i innowacyjne podejście we wczesnej fazie realizacji danego projektu w większości przypadków wygrywa z podejściem szablonowym i rutyną. Dzięki dobremu pomysłowi można wygrać kontrakt.

W jaki sposób Doka redukuje koszty oferowanych usług? Czy jest to możliwe jedynie dzięki proponowaniu dzierżawy zamiast zakupu?
Nie tylko. Produkujemy deskowania, ale i dostarczamy rozwiązania technologiczne. Nasze usługi dodatkowe mogą już w fazie przetargowej znacznie zredukować koszty związane z realizacją. Proponujemy współpracę przy przygotowaniu optymalnej oferty do przetargu, wnosimy nasze know-how w zakresie indywidualnie dopasowanym do potrzeb klienta. Oferujemy również opracowanie zoptymalizowanej dokumentacji projektowej oraz dobór technologii wykonania konstrukcji na potrzeby przetargu. Startujemy do przetargu na podstawie obustronnej umowy lub porozumienia i w tych ramach oferujemy klientowi wyłączność w przygotowaniu zoptymalizowanej oferty przetargowej w zamian za wyłączność przy wyborze dostawcy deskowań. Dzięki włączeniu w proces projektowania i przygotowania dedykowanej technologii, projekty są zoptymalizowane pod względem konstrukcji i technologii. Zakres współpracy jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta, a wszelkie wytyczne projektowe wynikają z doświadczeń realizacyjnych. Technologia i projektowanie podążają w tym samym kierunku, a celem takiego działania jest uzyskanie korzyści dla wykonawcy – w tym przypadku wygranie przetargu.W przypadku wygranych przetargów, we współpracy z naszym biurem projektowym, możemy zaoferować również usługi optymalizacji technologii i konstrukcji obiektów. Zakres takiego opracowania projektowego dostosowany jest zawsze indywidualnie do potrzeb wykonawcy. W każdej z wyżej wymienionych faz proponujemy partnerską współpracę z działami przygotowania produkcji i projektantami. Oczekiwanym efektem współpracy jest przystosowanie projektu wykonawczego do wspólnie opracowanej, optymalnej metody realizacji – a w efekcie oszczędności finansowe w kontrakcie. 

Jakie działania są obecnie priorytetowe dla Doka Polska?
Historia naszej firmy obfituje w cienie i blaski, w różne wydarzenia, dzięki którym dziś mamy ogromne doświadczenie. Z przyjemnością wspominamy zdarzenia, zrealizowane projekty, zdobyte kontakty, które przyczyniły się do naszych największych sukcesów. Ciągły rozwój firmy zawdzięczamy przede wszystkim zespołowi ekspertów i oddanych pracowników, ale także naszym klientom. 
Każdy kolejny rok to dla nas nowe szanse, nowe wyzwania projektowe, nowe rozwiązania, nowe doświadczenia. Z każdym rokiem czujemy się silniejsi i bardziej pewni tego, że Doka to jakość oraz technologia na najwyższym poziomie. Naszym priorytetem na najbliższe miesiące i lata będzie poszerzanie obszarów działalności firmy na rynku polskim. Będziemy nadal tworzyć innowacyjne i optymalne rozwiązania technologiczne, rozszerzać projekty deskowań i rusztowań o cyfrowe dane projektowe, które często wykraczają poza rozwiązania techniczne. Jesteśmy gotowi na przekraczanie kolejnych granic w zaawansowaniu technologicznym branży deskowań. 

 

Wywiadu udzielił

TOMASZ TOMCZUK,
dyrektor generalny

 

 

Projekt i wykonanie EVIONICA