Kreator
Budownictwa Roku

— 2018 —

BASF Polska Sp. z o.o.


Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
www.basf.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymał również

Przemysław Gemel, market manager Central and Eastern Europe BASF, Master Builders Solution

 

Innowacyjność motorem rozwoju

Firma BASF Polska działa od 26 lat. Jaki najważniejszy cel, zdaniem Pani, udało się przez te wszystkie lata osiągnąć w Polsce, biorąc pod uwagę fakt, że koncern działa globalnie?
Firma BASF Polska Sp. z o.o. została zarejestrowana w 1992 roku. Dziś zatrudniamy ok. 800 pracowników w Warszawie, Śremie, Myślenicach i Środzie Śląskiej, a nasz zespół i portfolio produktów nadal się powiększają. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2017 rok wyniosła 865 mln euro, co stanowi jedenastoprocentowy wzrost względem poprzedniego roku. Wprowadziliśmy na polski rynek wiele innowacyjnych produktów, spośród których dużą część stanowią rozwiązania dla branży budowlanej. Doskonałym przykładem są marki PCI i MasterBuilders Solutions – to innowacje na miarę globalną, które dostępne są dla naszych lokalnych klientów. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię i popularyzującą edukację chemiczną. Jesteśmy też aktywnym członkiem wielu polskich stowarzyszeń biznesowych i branżowych, poprzez które promujemy najlepsze praktyki, m.in. w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.  

Jak wyobraża sobie Pani rozwój firmy w Polsce za kilka lat? Czy macie Państwo opracowaną strategię? Co będzie w niej najważniejszym wyzwaniem?
W kolejnych latach dla BASF niezwykle ważny będzie dalszy rozwój portfolio produktów. W 2018 roku segment rozwiązań dla rolnictwa został wzmocniony dzięki nabyciu istotnych części działalności Bayer z sektora nasiennictwa i herbicydów. Będą one stanowić dobre uzupełnienie naszej działalności w zakresie ochrony roślin i biotechnologii. Na Dolnym Śląsku rozpoczęliśmy rozbudowę zakładu produkcji katalizatorów samochodowych. Fabryka w Środzie Śląskiej jest jednym z najbardziej nowoczesnych tego typu zakładów BASF na całym świecie. Produkowane tam katalizatory spełniają surowe normy emisji spalin, w tym normę Euro 6/VI. Zmniejszają one emisję szkodliwych gazów do 90%, dzięki czemu pojazdy wywierają mniejszy wpływ na środowisko. Zarówno portfolio produktowe, jaki i zespół BASF w Polsce, będą nadal rozwijać się dynamicznie.

Dużo mówi się o unijnych regulacjach. Jak sobie z tym radzi koncern BASF i czy przekłada się to na wzrost kosztów? Chodzi mi np. o dostosowywanie działalności firmy do norm unijnych związanych z ochroną środowiska czy klimatu.
Dostarczając nowoczesne materiały i innowacyjne rozwiązania, branża chemiczna odgrywa bardzo istotną rolę w poszukiwaniu odpowiedzi na współczesne wyzwania wynikające m.in. ze zmian klimatycznych. Kierunki wytyczane przez Unię Europejską i przez państwa członkowskie, związane z ochroną środowiska, klimatem czy odpowiedzialnością społeczną, są nam bliskie i wpisują się w naszą strategię. Z drugiej jednak strony zmiany regulacyjne, podobnie jak dostęp do surowców i ceny energii, często wiążą się z wyższymi kosztami prowadzenia działalności. Wzrost kosztów z kolei obniża konkurencyjność europejskich firm na globalnym rynku wobec przedsiębiorstw z innych regionów świata, które nie mają takich obostrzeń. Rozwiązaniami, na których my się koncentrujemy, są innowacyjność i poprawa efektywności.

Dziś, aby być konkurencyjnym na rynku zarówno europejskim, jak i  światowym, nie wystarczy już mieć tylko najlepszy produkt i usługę. Bardzo ważną rzeczą jest posiadanie i rozwijanie zaplecza laboratoryjno-badawczego, a przyszłością są innowacje. Jak to wygląda w Państwa firmie? 
Dostarczanie nowych rozwiązań jest dla nas podstawą strategii rozwoju biznesu. Rosnącą presję na zwiększenie innowacyjności w branży postrzegamy jako szansę. W ośrodkach badawczych BASF na całym świecie pracuje ok. 10 tys. osób prowadzących łącznie ok. 3000 projektów. Roczne nakłady na obszar R&D sięgają 2 miliardów euro. Współpraca ze startupami stanowi również część strategii BASF w zakresie innowacyjności. Do współpracy z tego rodzaju podmiotami w ramach grupy BASF została powołana dedykowana spółka. Potencjalne inwestycje zawierają się w takich obszarach jak: chemia, procesy chemiczne, zaawansowane materiały, digitalizacja i gospodarka 4.0 oraz modele biznesowe oparte na ekosystemach. W ten sposób wzbogacamy portfolio BASF o innowacyjne materiały i technologie. Mamy już sukcesy. Dobrym przykładem jest druk 3D. Współpraca dla tego obszaru ze startupami stanowi podstawę naszego strategicznego rozwoju.

Jaka jest najważniejsza zasada, którą kieruje się Pani w biznesie?
Dla mnie kluczowy w biznesie jest klient, dlatego „Customer Centricyty” jest podstawową zasadą, którą się kieruję. Oznacza to dla mnie stawianie klienta w centrum naszych wszystkich aktywności. Poprzez dialog i wsłuchiwanie się w klienta możemy nie tylko zrozumieć jego bieżące oczekiwania, ale także przewidzieć przyszłe potrzeby i aktywnie je realizować. Zorientowanie na klienta to sposób myślenia, który nie jest zarezerwowany tylko dla zespołu sprzedażowego, ale jest wspólnym nastawieniem wszystkich działów w firmie.

 

Wywiadu udzieliła

Katarzyna Byczkowska
prezes BASF Polska Sp. z o.o.
 

Stanowisko objęła w maju 2018 roku. Jest pierwszą Polką i pierwszą kobietą pełniącą rolę dyrektora zarządzającego. Z firmą BASF związana jest od 13 lat. Przez ten czas zarządzała zespołami w różnych obszarach kulturowych. Pełniła funkcje vicepresident sales and market development Iberia oraz funkcje menedżerskie w Europie Północnej (w Anglii i Skandynawii), odpowiadała za obszar Europy Centralnej i Wschodniej oraz prowadziła projekty w centrali w Niemczech i w Austrii. Wcześniej przez 10 lat pracowała dla DOW Chemical w Warszawie i Londynie. Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Uzyskała tam tytuł magistra inżynierii chemicznej. Skończyła również studia MBA na Uniwersytecie w Calgary.

Projekt i wykonanie EVIONICA