Kreator
Budownictwa Roku

— 2018 —

LAFARGE


Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, tel. 22 324 60 00
www.lafarge.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymał również

Xavier Guesnu, prezes zarządu Lafarge w Polsce

 

Działając razem i z pasją, możemy osiągnąć wszystko

W marcu 2018 roku objął Pan stanowisko prezesa zarządu Lafarge w Polsce, ale z koncernem jest Pan związany od kilku lat. Jak obecnie wykorzystuje Pan swoje doświadczenie w biznesie?
Z Grupą LafargeHolcim jestem związany od ponad 8 lat. W tym czasie pełniłem różne funkcje, które pozwoliły mi na rozwinięcie istotnych w tym biznesie kompetencji zarówno strategicznych, jak i operacyjnych. Jako dyrektor generalny linii kruszyw we wschodniej Kanadzie byłem bliżej działalności przemysłowej firmy. Wcześniej odpowiadałem za strategię i rozwój LafargeHolcim na rynkach globalnych. Te doświadczenia nauczyły mnie patrzeć na szerszy aspekt tego, co robimy. Rozwinąłem w sobie konkretne przekonania biznesowe, takie jak: kreowanie jasnej wizji angażowania zespołu, realistyczne ustalanie ambitnych celów i dostosowywanie ich do całej organizacji, aby wszyscy wiedzieli, w jaki sposób ich działania przyczyniają się do realizacji globalnych założeń. Wiem też, jak istotna jest staranna i sukcesywna realizacja połączona z zarządzaniem efektywnością. Naszym celem jest sprawienie, aby każdy pracownik był szczerze zaangażowany w swoją pracę i traktował firmę, w której pracuje, jak swój własny biznes.

Jakie cechy powinien posiadać dobrze zarządzający szef, by osiągnąć sukces? Co jest Pana dewizą w biznesie?
Zawodowo najbardziej motywuje mnie praca z profesjonalnymi zespołami, realizacja nowych możliwości biznesowych, rozwijanie ludzi i patrzenie na to, jak stają się coraz lepsi. Po pierwsze, ogromne znaczenie ma podejście managerów. To oni powinni być przykładem dla swoich zespołów. Ich rolą jest budowanie zaangażowania i motywacji. Po drugie, wierzę, że dobrze zarządzający szef powinien wspierać pracowników w stawaniu się liderami, którzy z pasją i inicjatywą współtworzą firmę. Dzięki takiemu podejściu możemy lepiej rozwijać nasz potencjał i przywództwo na rynku. Zawsze staram się budować zespoły, które łączą różne profile i kompetencje, dzięki czemu dobrze się uzupełniają. Szczególnie ważne są takie cechy jak: energia, spokój, kreatywność i orientacja na działania operacyjne, a także kompetencje twarde i miękkie. Moje motto brzmi: „Działając razem i z pasją, możemy osiągnąć wszystko”. Aby odnieść sukces, musimy najpierw uwierzyć, że jest to możliwe, a następnie dopasować właściwy zespół: zróżnicowany, kompetentny i pełen energii. Trzeba zaakceptować próby i błędy, a przede wszystkim zawsze zachowywać bezwzględną dyscyplinę w realizacji planu.

Jednym z podstawowych czynników wpływających na konkurencyjność firmy jest innowacyjność. Czy nowe technologie są dla Pana priorytetem?
Nowe technologie i inwestycje w innowacje są niezwykle istotne. To dzięki nim nasza oferta skierowana do klientów jest lepsza, szersza i bardziej kompleksowa. Mamy kilka świetnych przykładów takich działań w Lafarge w Polsce: Solek, LH Engineering, nowe worki na cement, innowacyjne produkty jak iX czy działania digital. To dla mnie ważne, aby innowacje wprowadzać w różnych obszarach działalności, dlatego stawiamy na nowoczesne technologie produkcyjne, ale także na innowacyjne produkty czy nowatorskie, kompleksowe połączenie usług i produktów. Inwestycje w innowacje pozwalają nam sprostać rosnącemu i coraz bardziej konkurencyjnemu rynkowi, przy zachowaniu dbałości o środowisko i społeczności lokalne. W 2017 roku zakończyliśmy trwającą 10 lat, wartą 411 mln zł inwestycję na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki modernizacji Cementowni Kujawy podnieśliśmy jakość produktów i obsługi klienta. Wszystko to z myślą o stworzeniu na Kujawach jednego z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych na świecie. Bardzo ważnym elementem tej inwestycji była budowa platformy paliw alternatywnych. Dzięki niej materiały energetyczne takie jak plastik, tekstylia czy pocięte opony są przetwarzane w energię, która dostarcza ponad 80% ciepła niezbędnego do wypalania klinkieru w naszej cementowni.

Decydujący wpływ na konkurencyjność mają uwarunkowania rynkowe. Wiele kontraktów zawieranych w minionych latach jest dzisiaj realizowanych ze stratą, która musi być pokryta przez inne przedsięwzięcia, inwestycje czy oferty. Dotyczy to szczególnie budownictwa infrastrukturalnego i drogowego. Jak Państwo radzą sobie z rentownością firmy?
Długo oczekiwany boom w budownictwie przyniósł ze sobą nie tylko wielkie możliwości, ale także trudności i wyzwania, którym cała branża musi sprostać. Nastąpiła znacząca kumulacja projektów drogowych i kolejowych, wraz z jej wszystkimi następstwami. Przed branżą pojawiły się nowe wyzwania, takie jak rosnące koszty pracy, logistyki i materiałów oraz zauważalny niedobór pracowników. Mocny wpływ na rynek mają także czynniki gospodarcze, np. wysoka inflacja czy rosnące ceny energii (+50%) oraz emisji CO2 (+350%). Powrót wysokiej inflacji jest wyzwaniem, ale też szansą dla sektora pod względem wzrostu cen i konieczności wprowadzania innowacji. Brak aktualnej indeksacji dla dużych projektów infrastrukturalnych w Polsce stanowi dodatkowe wyzwanie dla całej branży budowlanej. Jest to obszar, w którym konieczne są dalsze rozmowy całego sektora z odpowiednimi władzami.
W Lafarge już od kilku lat przygotowywaliśmy się do obecnej sytuacji na rynku budowlanym. Dzięki konsekwentnej realizacji planu inwestycyjnego w cementowniach, kopalniach i wytwórniach betonu możemy teraz oferować rozwiązania techniczne o najwyższej jakości, dostosowane do wymagań i specyfiki konkretnych kontraktów. Elementem naszych przygotowań było także powołanie spółki LH Engineering, która łączy doświadczenie projektowe i wykonawcze z kompleksową wiedzą technologiczną. LH Engineering odpowiada na wyzwania i potrzeby klientów w obszarach projektowania i wykonawstwa drogowego oraz doradztwa i zarządzania kontraktowego.

Przejdźmy teraz do oferty Lafarge w Polsce. Jak powinna Pana zdaniem wyglądać dziś oferta dla klientów, aby zwiększyć efektywność ich biznesu? Może Pan podać kilka konkretnych przykładów?
Nasza strategia nakierowana jest na ciągły wzrost i rozwój. Jest to możliwe tylko przy bardzo dobrym zrozumieniu rynku i znajomości biznesu naszych klientów oraz ich potrzeb. Chcemy wdrażać nowe produkty i rozwiązania, które na nie odpowiadają. Wierzymy, że jednym z najbardziej efektywnych sposobów na wzrost naszej sprzedaży jest wsparcie rozwoju biznesów naszych klientów. Większa sprzedaż ich produktów przekłada się na większe zapotrzebowanie na nasze surowce, dlatego współpracujemy z takimi firmami jak np. Atlas czy Mapei przy rozwijaniu ich oferty. Stawiamy na wyróżnianie się na rynku m.in. poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Aby poprawić jakość i stabilność produkcji, zainwestowaliśmy 10,5 mln zł w innowacyjne, w pełni zautomatyzowane laboratorium, wykorzystujące najnowsze trendy i rozwiązania w zarządzaniu produkcją cementu. Innym przykładem działań wspierających efektywność biznesu klientów są innowacje wprowadzane w obszarze logistyki. Zmieniliśmy model zarządzania na flotę dedykowaną i wprowadziliśmy dodatkowo system Quintiq TMS. Dzięki temu mamy zagwarantowane moce przewozowe na potrzeby firmy i naszych klientów. W związku z tym podwoiliśmy m.in. nasz udział w dostarczanych wolumenach kruszyw.

Na Państwa firmowej stronie można przeczytać „Lafarge – budujemy lepsze miasta”. Co to tak naprawdę oznacza?
W 2050 roku blisko 70% światowej populacji będzie mieszkać w miastach. Urbanizacja na taką skalę będzie wyzwaniem, ale także szansą dla społeczeństw na całym świecie, w tym także dla firm budowlanych. Jednym z głównych wyzwań stojących przed architektami i inżynierami jest sprawienie, aby życie w miastach było wygodne i zrównoważone. Jako Grupa LafargeHolcim intensywnie wspieramy architekturę projektowaną i realizowaną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Uwzględnia ona uwarunkowania środowiskowe oraz potrzeby ludzi. Staramy się uczestniczyć w budowaniu lepszych miast poprzez tworzenie trwałej, zwartej i pięknej zabudowy. W kontekście powiększających się miast ważny jest także aspekt budownictwa infrastrukturalnego. Chcemy tworzyć rozwiązania, które produkowane są w sposób odpowiedzialny społecznie i wspierają proekologiczne cechy inwestycji, którą współtworzą. Oferowane przez Lafarge rozwiązania posiadają certyfikacje zgodne ze standardem ISO 14001 i certyfikatem BES 6001. LafargeHolcim zajmuje czołowe miejsce w Europie pod względem standardów budownictwa ekologicznego w zakresie certyfikacji systemów BREEAM i LEED.

Tytuł Kreator Budownictwa Roku w swoim założeniu ma także nagradzać firmę za działalność na rzecz społeczeństwa i ochrony środowiska. Lafarge w Polsce wspiera dużo projektów z obszaru CSR. Czy może Pan o tym opowiedzieć? Czy ten zakres działalności jest ważny dla firmy?
Nasze zobowiązania do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu w Polsce koncentrują się na bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, trosce o lokalne społeczności i środowisko oraz gospodarce o obiegu zamkniętym Jest to część Planu 2030, który zawiera cele środowiskowe, społeczne i biznesowe w całej Grupie LafargeHolcim. We wszystkich działaniach dbamy nie tylko o siebie, swoich znajomych, rodziny, ale także o całe otoczenie. Już dziś około 70–80% energii cieplnej, potrzebnej do wypału klinkieru generujemy z paliw alternatywnych. Podejmujemy działania, aby jeszcze bardziej obniżać emisję CO2. W ramach działalności wydobywczej kruszyw szczególną uwagę przykładamy do ochrony bioróżnorodności oraz właściwej rekultywacji terenów pogórniczych. Właściwe zarządzanie procesem wydobywczym w kontekście ochrony środowiska i krajobrazu pozwala na tworzenie wartości dodanej dla przyrody oraz społeczności lokalnych. Nasi sąsiedzi są dla nas ważni, bo zależy nam, aby żyć z nimi w jak najlepszych stosunkach. Chcemy ich także inspirować do angażowania się we współtworzenie przyjaznej przestrzeni, dlatego m.in. powołaliśmy WSPÓLNIE Fundację LafargeHolcim.

 

Wywiadu udzielił:

Xavier Guesnu,
prezes zarządu Lafarge w Polsce

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymał również Xavier Guesnu, prezes zarządu Lafarge w Polsce

 

 

Projekt i wykonanie EVIONICA