Kreator
Budownictwa Roku

— 2018 —

Teais Polonia

ul. Główna 6, 61-005 Poznań, tel. 61 639 47 51
www.teais.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymał również

Wiesław Andrykowski, dyrektor techniczny Teais Polonia

 

W latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku firma Teais zaczęła produkcję opracowanych przez siebie specjalistycznych systemów hydroizolacyjnych. Od tego czasu Teais kreuje innowacyjne technologie służące rozwiązywaniu problemów w budownictwie. Jakość produktów jest fundamentem rozwoju firmy i wszelkich udoskonaleń, które stworzyły prestiż marki w wielu krajach na wszystkich kontynentach.

 

Producent specjalistycznych materiałów chemii budowlanej

Produkty Teais zdają próbę czasu. Gwarantują wiele lat niezawodnego użytkowania w projektach budowlanych naszych klientów w całej Europie i poza jej granicami. Utrzymywanie jakości nadal stymuluje i napędza nasz postęp, a także sprawia, że jesteśmy dumni z naszego wkładu w tej dziedzinie.

Badania i innowacje
Od samego początku Teais postawił na innowacyjność i rozwój. Od samego początku działalności firma jest zaangażowana w proces doskonalenia produktów. Jednym z owoców tej pracy jest szeroki asortyment wyrobów – niektóre z nich są ekskluzywne, zastrzeżone przez światowe patenty. Wszystkie produkty są wynikiem starannego procesu badań i rozwoju, realizowanego świadomie na rzecz ludzi oraz zasobów naturalnych.

Produkty
Priorytetem firmy jest dbałość o jakość produktów i uznanie klientów. Dzięki temu Teais stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku budowlanym. W Polsce został utworzony oddział Teais Polonia, który chce umożliwiać inwestorom korzystanie z tych produktów na terenie kraju oraz we wschodniej części Europy.

Oferta Teais jest bardzo bogata. Zawiera szeroki asortyment produktów stosowanych podczas realizacji inwestycji i remontów, modernizacji obiektów lub renowacji zabytków. Główne kategorie produktów to kleje na bazie cementu oraz specjalnych żywic, dodatki do betonów, m.in. upłynniacze, plastyfikatory, dodatki powodujące szybkie wiązanie i przyspieszające utwardzanie, a także materiały izolacyjne, takie jak tkaniny z włókna szklanego i środki antyadhezyjne – specjalne produkty uwalniające beton z form i szalunków.

Portfolio produktów Teais:
■ zaprawy specjalne – zaprawy techniczne
■ kleje do płyt i płytek  
■ hydroizolacje  
■ rozpuszczalniki i środki czyszczące
■ posadzki i chodniki  
■ tynki  
■ materiały gruntujące  
■ farby – dekoracyjne i przemysłowe
■ materiały stosowane do klejenia i ochrony drewna  
■ materiały uszczelniające, dylatacje  
■ materiały ogniotrwałe  
■ pistolety do fugowania.

Posadzki sportowe
Teais oferuje również nawierzchnie boisk piłki ręcznej, siatkówki lub koszykówki,
kortów tenisowych lub kortów do squasha:
■ ESLURRIS SINTETICO – produkt na bazie jednorodnej mieszanki frakcjonowanych kruszyw mineralnych i termoplastycznych dodatków emulsji żywic syntetycznych; idealny do wykonania wierzchniej warstwy boisk sportowych, ścieżek w ogrodach, alejek w parkach
■ PAVIAIS A.C. – dwuskładnikowy produkt na bazie żywicy poliuretanowej stosowany do wykonania posadzek boisk sportowych, w laboratoriach, izbach szpitalnych, salach komputerowych, a także w halach i magazynach.

Odpowiedzialność społeczna
Pozycja firmy Teais zobowiązuje ją do starań na rzecz poprawy dobrobytu społecznego. Ten cel przyświeca nam w codziennej pracy i w kontaktach z innymi podmiotami. Owocem naszej misji jest równowaga między oczekiwaniami ludzi i planami społeczno-gospodarczymi a środowiskiem. Chcemy służyć społeczeństwu przydatnymi produktami, tworząc skutecznie zdrowe, efektywne, z poszanowaniem godności warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, przyczyniając się do rozwoju człowieka.
Dążymy do rozwoju firmy wybierając jak najrozsądniejszą drogę. Szanujemy środowisko, staramy się uniknąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia, minimalizując powstawanie odpadów oraz racjonalnie wykorzystując zasoby naturalne i energetyczne. Ściśle przestrzegamy prawa, rozporządzenia, zasady i zwyczaje, szanujemy zawarte umowy i ustalenia.

Obszary działalności
Teais od momentu powstania nastawiony jest na internacjonalizację firmy. Obecnie spółka jest reprezentowana w wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki i Azji z umowami komercyjnymi lub transferem technologii.

Odpowiedzialny rozwój
Od początku działalności Teais wiemy, że zasoby naturalne są ograniczone, dlatego należy je eksploatować w sposób odpowiedzialny. Firma zawsze działa z przekonaniem, że każdy etap naszego cyklu produkcyjnego powinien być stabilny. Cały czas weryfikujemy wszystkie nasze kryteria i parametry, kontrolujemy nasze dostawy oraz własne procesy na wszystkie możliwe sposoby. Dzięki temu chcemy koordynować wysiłki dotyczące skutecznego i optymalnego wykorzystywania surowców. Już kilka dekad temu, gdy przepisy ochrony środowiska były we wczesnym etapie kształtowania, firma posiadała także własne, konkretne uregulowania. Woda pochodząca z procesów przemysłowych, po odpowiednim oczyszczeniu, jest używana głównie do podlewania terenów zielonych. Pozostałości rozpuszczalników są odzyskiwane i wykorzystywane ponownie. Opary z procesów spalania są neutralizowane katalizatorami kurtyn wodnych. Każdy z procesów jest systematycznie sprawdzany w celu ciągłego doskonalenia i rozwoju.

Certyfikaty
Od 1995 roku Teais jest firmą certyfikowaną zgodnie z normami ISO, aktualnie ISO 9001 i stale potwierdzamy nasze zobowiązanie do wysokiej jakości. Teais otrzymał DITE 11/0299 za swój system izolacji termicznej na zewnętrznej stronie elewacji (SATE) o nazwie TEAIS TERM. Pozwala to odnawiać elewacje (a także ściany wewnętrzne) z najwyższymi walorami estetycznymi i właściwościami użytkowymi z punktu widzenia izolacji cieplnej oraz hydroizolacji. Równocześnie wpływa to na oszczędzanie energii, co umożliwia odzyskanie wkładu zainwestowanego w odnowienie elewacji w okresie krótszym niż 5 lat. Fakt otrzymania DITE za system TEAIS TERM potwierdza jego doskonałe właściwości i skuteczność. Jednowarstwowe zaprawy Repois P oraz Repois R spełniają wymogi DIT 429 i 430. „El Documento de Idoneidad Tecnica Plus” (DIT Plus) lub „Technical Suitability Document Plus” w swej angielskiej nazwie zawiera korzystną techniczną ocenę Instytutu Instituto de Cencias de la Construccion Eduardo Torroja opartego na procedurach DIT, w których są zamieszczone  wymogi nieobjęte zasadami znaku CE. Z powodu tego faktu, jednowarstwowe zaprawy mają wszystkie pozytywne oceny związane z ich zastosowaniem oraz skutecznością.  

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymał również Wiesław Andrykowski, dyrektor techniczny Teais Polonia

Projekt i wykonanie EVIONICA