Kreator
Budownictwa Roku

— 2020 —

Winda-Warszawa Sp. z o.o.


ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa, tel. 22 641 19 16
www.winda.com.pl

 

Winda-Warszawa jest jedną z najstarszych firm dźwigowych w Polsce. Początek jej działalności jest datowany na 1988 r. Specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń dźwigowych, a także czynnie udziela się w propagowaniu bezpieczeństwa dźwigów. Własna fabryka oraz zespół jednych z najlepszych inżynierów w Polsce gwarantują wykonanie każdego, nawet nietypowego zadania. W oparciu o oryginalne projekty swoich inżynierów firma wytwarza we własnym zakresie wszystkie najważniejsze zespoły dźwigowe – kompletne kabiny oraz aparatury sterowe. Obecnie potencjał produkcyjny przekracza 500 dźwigów rocznie i jest systematycznie zwiększany. Spółka dysponuje powierzchnią ok. 5 tys. m2, na której zlokalizowane są hale produkcyjne, wieże prób i testów, pomieszczenia biurowe oraz warsztatowe. Ponadto ma wykwalifikowaną kadrę ponad 60 zatrudnionych konserwatorów, w tym 40 z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego.


Integracja – kabina dźwigu dla osób niepełnosprawnych

Dla osób z ograniczoną wytrzymałością fizyczną w kabinie Integracja stosuje się wyposażenie pomocnicze w formie poręczy na ścianie oraz rozkładanego siedziska o wymiarach i nośności określonej w normie.

Usytuowanie elementów sterowniczych oraz sygnalizacyjnych jest zgodne z wymaganiami stosownych przepisów i dzięki temu ułatwia korzystanie z dźwigu. Kolorystyka ścian, drzwi oraz kabinowej kasety sterowniczej są dobierane tak, by spełnić wymagania dotyczące różnic w wartościach współczynnika odbicia światła (LRV – Light Reflectance Value) pomiędzy powierzchniami występującymi w kabinie. Dla osób z upośledzeniem wzroku kabinę Integracja wyposaża się w instrukcję użytkowania systemu alarmowania oraz przyciski dyspozycji z oznakowaniem Braille’a. Dodatkowo zainstalowany układ pętli indukcyjnej ułatwia korzystanie z urządzenia osobom z upośledzeniem słuchu. Całość dopełnia zestaw sterujący, który zapewnia realizację rozbudowanej sygnalizacji dźwiękowej w kabinie i na przystanku podstawowym w formie komunikatów głosowych. Kabina Integracja została nagrodzona wyróżnieniem na V Międzynarodowych Targach Dźwigów Euro-Lift 2018. Winda-Warszawa jako producent dźwigów dokłada największych starań, by każda kabina wytworzonego dźwigu była maksymalnie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podstawą projektowania takiej kabiny są wymagania zapisane w normie PN-EN 81-70:2018-07, określającej  kryteria dotyczące dostępności dźwigów dla osób niepełnosprawnych, oraz Standardy Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2020 otrzymał również Tadeusz Trudnowski, prezes zarządu Winda-Warszawa Sp. z o.o.

 

 

Projekt i wykonanie EVIONICA