Kreator
Budownictwa Roku

— 2023 —

SAFEGE S.A.S. ODDZIAŁ W POLSCE (SUEZ CONSULTING POLSKA)


Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, tel. 22 47 942 47
www.safege.pl

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce (SUEZ Consulting Polska) działa od 33 lat. Firma prowadzi kompleksowo każdego rodzaju inwestycję budowlaną: od konsultingu strategicznego i środowiskowego, przez realizację studium wykonalności, projektowanie oraz zarządzanie, aż po końcowe rozliczenia. Wspiera przedsiębiorstwa przemysłowe i samorządy lokalne w procesie rozwoju, transformacji ekologicznej oraz energetycznej, jak również adaptacji do zmian klimatycznych. Zespół SAFEGE to m.in.: inżynierowie z uprawnieniami wykonawczymi i projektowymi każdej branży, analitycy, projektanci, specjaliści ds. przetargów, weryfikatorzy dokumentacji projektowej, kosztorysanci oraz menedżerowie.

Projekt i wykonanie EVIONICA