Kreator
Budownictwa Roku

— 2023 —

Obiekt dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego i Centrum Edukacji

Gdy we wrześniu 2021 r. Grupa KDM podpisała umowę z dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego, przed spółką otworzył się jeden z ciekawszych rozdziałów w jej historii. W ramach kontraktu firmie powierzono szereg rozmaitych prac projektowo–modernizacyjnych, których celem była przede wszystkim termomodernizacja budynku.
Rozpoczęto od ocieplenia ścian zewnętrznych, stropu powierzchni ogrzewanych, dachu oraz wymiany istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Zaprojektowano i wykonano system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz izolacje rurociągów c.w.u., a także dostosowano instalacje do współpracy z pompą ciepła.
W kolejnych etapach firma zrealizowała montaż sufitów grzewczo-chłodzących w technologii mat kapilarnych i klimakonwektorów, a także wymieniła rurociągi lub zamontowała nowe. W obiekcie dyrekcji parku zainstalowano też pompy ciepła wraz z dolnym systemem wymiany ciepła (kaskada 4 pomp ciepła o mocy 59,22 kW – łącznie 236,88 kW). Co warte podkreślenia, dolne źródło ciepła o całkowitej długości 4200 m składało się z 21 odwiertów wykonanych na głębokość 200 m.
W ostatniej fazie w budynku powstała instalacja fotowoltaiczna, którą podłączono do istniejącej sieci elektrycznej (2 instalacje o mocy 35 kW i 25 kW – łącznie 60 kW). Wymienione zostały także oprawy oświetleniowe na energooszczędne typu LED na zewnątrz i wewnątrz budynku w częściach wspólnych.
Projekt zrealizowano w 19 miesięcy (ukończono w marcu 2023 r.) i jak dotąd jest on najbardziej złożonym, kompleksowym oraz najdroższym projektem z zakresu generalnego wykonawstwa w historii realizacji Grupy KDM.


GRUPA KDM Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 53
01-336 Warszawa
tel. 22 815 31 48
www.grupakdm.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA