Kreator
Budownictwa Roku

— 2023 —

Materac Incomat®

 

Materace Incomat® stosuje się w celu ochrony, umacniania i uszczelniania dna oraz brzegów kanałów, zbiorników wodnych, retencyjnych oraz budowy betonowych skarp o dużym pochyleniu itp. Materace składają się z dwóch warstw tkaniny (górnej i dolnej) rozdzielonych między sobą dystanserami, tworząc elastyczny szalunek tracony, który wypełnia się betonem. Powstałe w ten sposób płyty betonowe idealnie przylegają do podłoża ze względu na dużą rozciągliwość użytych tkanin. Zalety technologii z wykorzystaniem materacy Incomat® to: odporność na duże obciążenia hydrodynamiczne, możliwość instalacji pod wodą i kształtowania skarp o dużym pochyleniu, krótki czas instalacji, dostosowanie do geometrii konstrukcji, kontrolowana grubość powstającej warstwy betonu, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. Występują w 4 typach: Standard, Flex, Crib oraz FP.
Materac Incomat® Standard po wypełnieniu mieszanką betonową stanowi wodoszczelną, ciągłą płytę betonową. Jest stosowany do uszczelniania dna i skarp kanałów, także jako zewnętrzna osłona rurociągów, tworząc trwałą otulinę chroniącą przed uszkodzeniem.
Materac Incomat® Flex swoim wyglądem przypomina poduszki z wszytymi w narożach punktami filtracyjnymi. Wykorzystywany jest w kanałach, do których dopuszczalny jest napływ wody gruntowej.
Materac Incomat® Crib występuje w formie żeber bez dystanserów, przy czym przestrzenie między żebrami zaszyte są tkaniną. Najczęściej stosowany jako mata antyerozyjna na brzegach rzek, obwałowaniach, a także w miejscach przelewów na wałach ochronnych.
Materac Incomat® FP produkowany jest w formie dwóch warstw tkanin z wszytymi punktami filtracyjnymi. Umieszczany powyżej lustra wody umacnia brzeg podczas krótkotrwałych stanów wysokich.


PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE INORA® sp. z o.o.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
44-100 Gliwice
tel. 32 238 86 23
www.inora.pl

 

Projekt i wykonanie EVIONICA