Kreator
Budownictwa Roku

— 2023 —

Fabryka Reynaers Aluminium Polska w Żabiej Woli

 

Nowa fabryka w Żabiej Woli jest jednym z największych obiektów tego typu należących do Reynaers Aluminium (jednego z czołowych producentów innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku systemów aluminiowych). Całkowita jej powierzchnia wynosi ponad 31 000 m2, a 1200 m2 stanowi część biurowa. W obiekcie funkcjonować będą 4 linie technologiczne: 3 lakiernicze i linia anodowania profili. Na ich potrzeby inwestor zaimplementował stacje demineralizacji wody, a także oczyszczalnię ścieków WWT. W eksploatacji linii lakierniczych oraz anodowania wykorzystywana będzie przyjazna środowisku technologia bezchromowa. Część zapotrzebowania na energię elektryczną ma pochodzić z instalacji fotowoltaicznych na dachu obiektu, natomiast pompy ciepła wykorzystywane będą dla celów ogrzewczych budynku biurowego. Wokół fabryki przewidziano 37 200 m2 terenów zielonych (biologicznie czynnych), gdzie zainstalowano również naziemne zbiorniki retencyjne. Inwestycja spełnia wymogi certyfikacji środowiskowej BREEAM na poziomie Excellent. BREEAM to wielokryterialny system oceny budynków względem ich oddziaływania na środowisko.
Do zadań Ekspertów SAFEGE Polska należało m.in. zabezpieczenie kompletności dokumentacji wraz z zaawansowaną analizą, bieżąca współpraca z inwestorem oraz wykonawcą robót w zakresie realizacji tej inwestycji, stała inspekcja placu budowy aż po końcowe rozliczenia i nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej. Nową fabrykę Reynaers Aluminium wyróżnia szeroki wachlarz korzyści dla lokalnej społeczności i środowiska. Rozbudowa nie tylko zwiększy możliwości produkcyjne, ale stworzy również wiele nowych miejsc pracy.


SAFEGE S.A.S. ODDZIAŁ W POLSCE (SUEZ CONSULTING POLSKA)

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
tel. 22 47 942 47
www.safege.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA