Kreator
Budownictwa Roku

— 2023 —

Maciej Ryś

wiceprezes zarządu firmy WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.


Absolwent Wydziału Zarządzania – specjalność Finanse i Rachunkowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich. Maciej Ryś jest odpowiedzialny za kontroling w zakresie budżetowania, raportowania, analiz i windykacji oraz obszaru IT, w skład którego wchodzą rozwój oprogramowania, infrastruktura, wsparcie, bazy danych oraz wdrożenia. Zawodowo i naukowo specjalizuje się w zarządzaniu płynnością finansową oraz strategiami płynności finansowej i analizą finansową, głównie w zakresie rentowności i prognozowania upadłości przedsiębiorstw m.in. w oparciu o modele wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej. W swoim dorobku ma udział w konferencjach naukowych z tego zakresu, a także publikacje naukowe.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2023 otrzymała również firma

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. oraz produkt Drzwi CREO z poszyciem ceramicznym

 

Projekt i wykonanie EVIONICA