Kreator
Budownictwa Roku

— 2023 —

Dominik Działak

prezes zarządu Grupy KDM Sp. z o.o.


Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Poznańskiej oraz studiów podyplomowych Zarządzanie w budownictwie na Politechnice Warszawskiej i Inżynieria pożarowa budynków w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 19 lat zarządza firmami z branży budowlanej, a od 15 lat sprawuje funkcję prezesa Grupy KDM. Umiejętnie wykorzystuje wykształcenie branżowe i zdobytą wiedzę przekazuje w codziennej pracy swojemu 50-osobowemu zespołowi, biorąc czynny udział w przyjmowaniu rozwiązań projektowych oraz realizacji inwestycji budowlanych. Z powodzeniem łączy sukces w biznesie z zaangażowaniem społecznym. Dzięki temu Grupa KDM, w ramach swojej strategii CSR, od dawna współpracuje z organizacjami charytatywnymi i cyklicznie uczestniczy w wybranych inicjatywach, m.in. zapewnia wsparcie techniczne Fundacji Ronalda McDonalda. Dominik Działak, jako konsultant, był zaangażowany w budowę domów dla rodzin dzieci przewlekle chorych najpierw przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, a następnie przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Warszawie.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2023 otrzymała również firma
GRUPA KDM Sp. z o.o. oraz inwestycja Obiekt dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego i Centrum Edukacji

 

Projekt i wykonanie EVIONICA